De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa)

De KSA is voor alle vormen van kansspelen of gokken een toezichthouder op de markt die ervoor zorgt dat deze spelen eerlijk en veilig kunnen verlopen. Daarbij richt de KSA zich op een wereld waarbij alle aanbieders een transparant en eerlijk spel aanbieden, waardoor de speler ten alle tijden is beschermd.

HOME » Casino licenties » De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa)

Deze casino's hebben een Nederlandse vergunning:

Als je vaker informatie over online kansspelen opzoekt, ben je de volgende term vast al eens tegen gekomen: de Kansspelautoriteit. Maar wat is dit voor instantie? Wat doen ze, wie zitten erin en waar zijn ze allemaal verantwoordelijk voor? Wij leggen alles overzichtelijk voor je uit!

Wat is de Kansspelautoriteit?

De Nederlandse Kansspelautoriteit, afgekort KSA, is onderdeel van de Nederlandse overheid en richt zich volledig op het controleren en reguleren van alle soorten kansspelen in Nederland.

Kansspelen zijn in dit geval de breedste zin van het woord: niet alleen (online) casino’s vallen hieronder, maar ook loterijen als de Nationale Postcodeloterij, de Staatsloterij en Krasloten. De KSA is dus voor alle vormen van kansspelen of gokken een toezichthouder op de markt die ervoor zorgt dat deze spelen eerlijk en veilig kunnen verlopen.

Hierbij richt de KSA zich op een wereld waarbij alle aanbieders een transparant en eerlijk spel aanbieden, waardoor de speler ten alle tijden is beschermd. Verder streven ze naar duidelijke winkansen, het voorkomen van gokverslavingen en het uitbannen van illegale activiteiten op de Nederlandse gokmarkt. Het is hun missie om de consument zo veilig mogelijk te laten spelen en misstanden te voorkomen.

Wat doet de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit houdt zich dagelijks bezig met drie zelfopgelegde doelstellingen, maar ook met 5 wettelijke taken. Qua doelen richten zij zich op het beschermen van de consument, het voorkomen dat er kansspelverslaving ontstaat en bestrijden ze criminaliteit en illegaliteit op de Nederlandse kansspelmarkt.

Dan zijn er nog de 5 wettelijke taken van de KSA:

1. Het regulieren van de markt

Dit doen zij door vergunningen te verlenen aan partijen die vervolgens op de markt mogen opereren. Een aanbieder krijgt alleen een vergunning als aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Dat is direct ook de tweede wettelijke taak van de KSA: toezicht en handhaven.

2. Handhaven van regels

Om een vergunning te verkrijgen en te behouden, moet een bedrijf dus voldoen aan strenge voorwaarden. Zodra deze voorwaarden niet meer worden nageleefd door een bedrijf, komt de KSA direct in actie. Zo kunnen ze in gesprek gaan met het bedrijf, het bedrijf een boete opleggen of de vergunning direct intrekken. De handhavingsfunctie van de KSA treedt ook direct in werking wanneer er illegale activiteiten plaatsvinden.

3. Gokverslavingen voorkomen

Verder houdt de KSA zich bezig met de preventie van gokverslavingen. Vergunningshouders hebben, als onderdeel van de strenge voorwaarden, een zorgplicht over hun deelnemers. Hierop wordt als onderdeel van deze derde taak nogmaals scherp toegezien. Daarnaast maakt de KSA alle risico’s van kansspelen duidelijk en stimuleren ze een samenwerkingsverband tussen allerlei organisaties om kansspelverslaving te voorkomen.

4. Informatie delen en voorlichtingen geven

Als vierde richt de KSA zich op het geven van informatie en voorlichtingen over kansspelen. Dit kan komen wanneer allerlei instanties vragen stellen. Natuurlijk kunnen burgers, de spelers van kansspelen, vragen hebben over de KSA. Ook gemeenten, die fungeren als mede-toezichthouder op casino’s binnen hun gemeente, stellen vragen over de gang van zagen. Vergunninghouders of andere bedrijven stellen op hun beurt ook allerlei vragen aan de KSA. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan een sportvereniging die zelf een loterij wil organiseren om de bouw van een nieuwe kantine te financieren; aangezien een loterij ook een kansspel is, moeten zij zich hiervoor ook richten tot de KSA.

5. Matchfixing tegen gaan

De laatste wettelijke taak van de Nederlandse Kansspelautoriteit heeft te maken met het tegengaan van matchfixing. Bij het aanbieden van (online) sportweddenschappen moet een aanbieder namelijk allerlei maatregelen nemen om matchfixing hierbij te voorkomen en tegen te gaan. Zo moeten mogelijke indicatoren van fraude of meldingen over matchfixing bij de juiste instanties gemeld worden. hier houdt de KSA als overkoepelende organisatie dus toezicht op.

Naast alle doelstellingen en wettelijke verplichtingen houdt de KSA nog met een laatste onderdeel bezig. Dat is namelijk het adviseren van de minister voor Rechtsbescherming. De KSA geeft gevraagd en ongevraagd advies over het huidige kansspelbeleid van de Nederlandse overheid aan deze minister.

Bevoegdheden van de Ksa

Als toezichthouder moet je wel beschikking hebben over een aantal handhavingsinstrumenten. In het geval van de KSA zijn dat er 6. De eerste mogelijkheid is de Bindende aanwijzing. De Raad van Bestuur dwingt de naleving van een bepaalde regel dan af bij een bedrijf en stelt een termijn waarbinnen dit geregeld moet zijn.

Ook heeft de Raad van Bestuur beschikking over een Openbare waarschuwing, waarmee het zoveel mogelijk spelers snel en efficiënt mee kan informeren over misstanden op de markt. De derde optie is het uitdelen van een Bestuurlijke boete. Deze mag de KSA volledig zelfstandig uitdelen: hier hoeft het OM of een andere rechter niet aan te pas te komen. Deze boete kan oplopen tot bijna 900.000 euro.

De Kansspelautoriteit heeft ook de mogelijkheden om een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom op te leggen. In beide gevallen wordt een termijn gesteld waarbinnen een overtreder de overtreding laat beëindigen. Gebeurt dit niet, treedt de bestuursdwang of dwangsom in werking. Respectievelijk laat de KSA de overtreding beëindigen op kosten van de overtreder of moet de opgelegde dwangsom door de overtreder betaal worden.

Het laatste handhavingsmiddel van de KSA bestaat in de vorm van een samenwerking met het Openbaar Ministerie. Bijvoorbeeld bij een samenloop van meerdere misdrijven kan de KSA het OM inschakelen voor een strafrechtelijke procedure.

De Nederlandse Ksa
De Nederlandse Ksa

Wie zijn onderdeel van de Kansspelautoriteit?

De KSA is opgedeeld in zes verschillende afdelingen, die onder de algemene Raad van Bestuur vallen. Zo zijn er afdelingen voor bedrijfsvoering, juridische zaken en ontwikkeling, handhaving, toezicht en aanbieder, toezicht en consument en ten slotte communicatie, bestuur ondersteuning en internationale zaken.

Aan het hoofd van al deze afdelingen staat dus de Algemene Raad van Bestuur. Die Raad van Bestuur is daarmee eindverantwoordelijk voor alle beslissingen die de Kansspelautoriteit maakt. Leden van deze raad zijn genoemd door de minister voor Rechtsbescherming, Justitie en Veiligheid, maar kunnen ook door hem of haar ontslagen worden. hoewel de raad tot stand komt door de minister, is de raad verder volledig onafhankelijk in het maken van beslissingen. Deze raad bestaat sinds 2012.

Voorzitter van de Raad van Bestuur is René Jansen. Hij houdt zich vooral bezig met de strategie van de KSA, maar ook met internationale zaken en juridische zaken. Verder houdt hij persoonlijk toezicht en legt hij zich toe op public affairs.

Ten slotte schrijft hij maandelijks een artikel op de blog van de KSA, waarin hij het heeft over de actuele onderwerpen uit de wereld van kansspelen. Hij wordt ondersteund door Bernadette van Buchem, de vicevoorzitter. Zij houdt zich op haar beurt bezig met handhaving, de bescherming van consumenten en de bedrijfsvoering. Hiervoor hield zij zich ook bezig met de voorbereiding die kwam kijken rondom de wet Kansspelen op Afstand, die sinds afgelopen najaar in werking is getreden.

Naast alle eerdergenoemde afdelingen kent de Kansspelautoriteit sinds 2014 ook een Adviesraad. Deze raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over de gang van zaken binnen de KSA. De Adviesraad wordt voorgezeten door Ronald Prins en ondersteund door Theo Schuyt, Han Moraal, Guda van Noort en Marloes Kleinjan.

De Wet Kansspelen op Afstand (KoA)

De regeling waar het de laatste tijd veruit het meest over is gegaan, is de Wet Kansspelen op Afstand. Sinds het najaar van 2021 is het namelijk toegestaan om in Nederland legaal een online casino aan te bieden. Inmiddels heeft de KSA al aan 11 aanbieders een vergunning voor zo’n online casino afgegeven. Als het aan de KSA zelf ligt, wordt dit aantal in de komende periode nog wat verder uitgebreid.

De Wet Kansspelen op Afstand is eigenlijk geen volledig nieuwe wet, maar een uitbreiding op de bestaande Wet op Kansspelen uit 1964. Die maakte het toentertijd mogelijk om in Nederland legale casinospellen te kunnen spelen in een fysiek casino of bij een loterij. Sinds 2021 is daar dus ook de mogelijkheid voor online kansspelen bijgekomen. Met deze toevoeging is de KSA dus ook drukker bezig met het extra controleren van ook deze aanbieders.

Veelgestelde vragen

De Kansspelautoriteit (Ksa) is de toezichthouder voor de online gokmarkt. Met als doelstellingen: consumenten beschermen, gokverslavingen tegengaan en illegale spelen en criminaliteiten tegengaan.

De Wet KoA staat voor Wet Kansspelen op Afstand. Dat betekent dat met invoering van deze wet Nederlandse spelers vanaf 1 oktober 2021 legaal online kunnen gokken bij de online casino’s die een vergunning hebben.

Je kunt als Nederlandse speler veilig en eerlijk online gokken bij online casino’s die een vergunning hebben van de Nederlandse Ksa.

Een melding maken bij de Ksa

De Kansspelautoreit is een orgaan dat zich toelegt op het controleren van een eerlijk en veilig spel voor alle consumenten. Hoewel de markt sterk gereguleerd wordt, is het onmogelijk om alle misstanden tegelijkertijd te blijven controleren voor de KSA. Daarom is het voor jou als consument ook mogelijk zelf een melding te maken van misstanden bij een (online) casino. Zo kun je illegale aanbieders aandragen, maar ook melding maken van een oneerlijk spel, het niet uitbetalen van winsten, fraude, kunnen spelen onder 18 jaar oud of andere zaken. Dit doe je eenvoudig via de website van de Kansspelautoriteit.

Hiermee help je de Kansspelautoriteit om beter toezicht te kunnen houden. Als iedereen een melding maakt van dingen waar hij of zij tegen aanloopt, kijkt de KSA waar meerdere klachten over binnenkomen. Vervolgens kijken zij of ze hier een onderzoek naar kunnen starten. Hebben ze een vraag over jouw melding? Dan neemt de KSA contact met jou op om naar aanvullende informatie te vragen. Is deze informatie niet nodig, dan zal je in eerste instantie niets horen van de KSA. Alle afgeronde onderzoeken aan de hand van meldingen door spelers zoals jij zijn ook terug te vinden op de website van de KSA.