Den hollandske spillemyndighed (Ksa)

KSA er en markedsregulator for alle former for hasardspil eller hasardspil, som sikrer, at disse spil kan afvikles retfærdigt og sikkert. KSA fokuserer på en verden, hvor alle udbydere tilbyder et gennemsigtigt og fair spil, så spilleren til enhver tid er beskyttet.

FORSIDE » Casino licenser » Den hollandske spillemyndighed (Ksa)

Disse kasinoer har en hollandsk licens:

Hvis du har brug for mere information vedr online gambling Kigger du op, er du sikkert stødt på følgende begreb: Spillemyndigheden. Men hvad er det for en institution? Hvad gør de, hvem er i dem, og hvad er de alle sammen ansvarlige for? Vi forklarer alt klart for dig!

Hvad er Spillemyndigheden?

Den hollandske spillemyndighed, forkortet KSA, er en del af den hollandske regering og fokuserer udelukkende på at overvåge og regulere alle typer hasardspil i Holland.

hasardspil er i dette tilfælde den bredeste betydning af ordet: ikke kun (online) kasinoer indgår, men også lotterier som National Postnummerlotteri, Statens Lotteri og Skrabelodder. KSA er derfor markedsregulator for alle former for hasardspil, hvilket sikrer, at disse spil kan afvikles retfærdigt og sikkert.

KSA fokuserer på en verden, hvor alle udbydere tilbyder et gennemsigtigt og fair spil, så spilleren til enhver tid er beskyttet. Desuden stræber de efter klare vinderchancer, de forebyggelse af ludomani og afskaffelse af ulovlige aktiviteter på det hollandske spillemarked. Det er deres mission at lade forbrugerne spille så sikkert som muligt og at forhindre misbrug.

Hvad gør Spillemyndigheden?

Spillemyndigheden er til dagligt involveret med tre selvpålagte mål, men også med 5 lovpligtige opgaver. Med hensyn til mål fokuserer de på at beskytte forbrugerne, forhindre ludomani i at udvikle sig og bekæmpe kriminalitet og ulovlighed på det hollandske spillemarked.

Så er der KSA's 5 lovpligtige opgaver:

1. Reguler markedet

Det gør de ved at give licenser til parter, der så får lov til at operere på markedet. En udbyder får kun en licens, hvis strenge betingelser er opfyldt. Det er også KSA's anden lovpligtige opgave: tilsyn og håndhævelse.

2. Håndhævelse af regler

For at opnå og opretholde en tilladelse skal en virksomhed derfor opfylde skrappe betingelser. Så snart disse betingelser ikke længere overholdes af en virksomhed, griber KSA straks ind. De kan for eksempel gå i dialog med virksomheden, pålægge virksomheden en bøde eller tilbagekalde tilladelsen med det samme. KSA's håndhævelsesfunktion træder også i kraft straks, når der finder ulovlige aktiviteter sted.

3. Forebyg ludomani

KSA er også involveret i forebyggelsen af ​​ludomani. Som en del af de strenge betingelser har tilladelsesindehavere en omsorgspligt over for deres deltagere. Dette overvåges igen nøje som en del af denne tredje opgave. Derudover gør KSA alle risici ved hasardspil tydelige, og de opfordrer til samarbejde mellem alle slags organisationer for at forebygge ludomani.

4. Dele information og give information

For det fjerde fokuserer KSA på at give information og undervisning om hasardspil. Det kan komme, når alle slags myndigheder stiller spørgsmål. Selvfølgelig kan borgere, spillere af hasardspil, have spørgsmål om KSA. Kommuner, der fungerer som medtilsyn for kasinoer i deres kommune, stiller også spørgsmål til saveprocessen. Tilladelsesindehavere eller andre virksomheder stiller til gengæld også KSA alle mulige spørgsmål. Overvej i dette tilfælde for eksempel en idrætsforening, der selv ønsker at arrangere et lotteri for at finansiere byggeriet af en ny kantine; da et lotteri også er et hasardspil, skal de også kontakte KSA for dette.

5. Forhindring af matchfiksering

Den hollandske spillemyndigheds sidste lovpligtige opgave handler om at bekæmpe matchfixing. Når en udbyder tilbyder (online) sportsvæddemål, skal en udbyder træffe alle mulige foranstaltninger for at forhindre og bekæmpe matchfixing. For eksempel skal mulige indikatorer for svindel eller rapporter om matchfixing indberettes til de relevante myndigheder. KSA som paraplyorganisation fører derfor tilsyn med dette.

Ud over alle mål og juridiske forpligtelser arbejder KSA stadig på en sidste del. Det er rådet fra ministeren for retsbeskyttelse. KSA giver denne minister opfordrede og uopfordrede råd om den hollandske regerings nuværende spillepolitik.

Ksa's beføjelser

Som tilsynsførende skal du have en række håndhævelsesinstrumenter til din rådighed. I tilfælde af KSA er der 6. Den første mulighed er den bindende betegnelse. Bestyrelsen håndhæver herefter overholdelsen af ​​en bestemt regel i en virksomhed og fastsætter en frist, inden for hvilken dette skal ordnes.

Bestyrelsen råder desuden over en Offentlig advarsel, hvormed den kan informere så mange aktører som muligt hurtigt og effektivt om misbrug på markedet. Den tredje mulighed er at uddele en administrativ bøde. KSA kan distribuere disse helt uafhængigt: Anklagemyndigheden eller en anden dommer behøver ikke at være involveret her. Denne bøde kan beløbe sig til næsten 900.000 euro.

Spillemyndigheden har endvidere muligheder for at pålægge et påbud med administrativ tvang eller bødepålæg. I begge tilfælde er der fastsat en frist, inden for hvilken en lovovertræder får overtrædelsen afsluttet. Sker dette ikke, træder den administrative tvang eller straf i kraft. Henholdsvis lader KSA overtrædelsen bringe overtrædelsen til ophør på lovovertræderens regning, eller den idømte straf skal betales af gerningsmanden.

Det sidste middel til håndhævelse af KSA er i form af samarbejde med den offentlige anklagemyndighed. For eksempel kan KSA i tilfælde af sammenfald af flere forbrydelser inddrage anklagemyndigheden til straffesager.

Den hollandske Ksa
Den hollandske Ksa

Hvem er en del af Spillemyndigheden?

KSA er opdelt i seks forskellige afdelinger, som hører under den generelle bestyrelse. Der er afdelinger for virksomhedsdrift, juridiske forhold og udvikling, håndhævelse, tilsyn og udbyder, tilsyn og forbruger og endelig kommunikation, ledelsesstøtte og internationale forhold.

Alle disse afdelinger ledes derfor af hovedbestyrelsen. Bestyrelsen er derfor i sidste ende ansvarlig for alle beslutninger, der træffes af Spillemyndigheden. Medlemmer af dette råd er udpeget af ministeren for retsbeskyttelse, retlige anliggender og sikkerhed, men kan også afskediges af ham eller hende. selv om rådet er nedsat af ministeren, er rådet i øvrigt fuldstændig uafhængigt i beslutningstagningen. Dette råd har eksisteret siden 2012.

Formand for bestyrelsen er René Jansen. Han beskæftiger sig hovedsageligt med KSA's strategi, men også med internationale anliggender og juridiske anliggender. Han fører også personligt tilsyn med og fokuserer på offentlige anliggender.

Til sidst skriver han en månedlig artikel på KSA-bloggen, hvor han diskuterer aktuelle emner fra hasardspillenes verden. Han støttes af Bernadette van Buchem, næstformand. Til gengæld er det involveret i håndhævelse, forbrugerbeskyttelse og forretningsdrift. Til det formål var hun også involveret i forberedelserne til lov om fjernspil, som trådte i kraft sidste efterår.

Udover alle de førnævnte afdelinger har Spillemyndigheden siden 2014 også haft et Advisory Council. Dette råd giver både opfordret og uopfordret rådgivning om tingenes tilstand i KSA. Det Rådgivende Råd ledes af Ronald Prins og støttes af Theo Schuyt, Han Moraal, Guda van Noort og Marloes Kleinjan.

The Remote Gambling Act (KoA)

Den regulering, der har været mest diskuteret i nyere tid, er lov om fjernspil. Siden efteråret 2021 har det været tilladt lovligt at tilbyde et online casino i Holland. KSA har allerede udstedt en licens til et sådant online casino til 11 udbydere. Står det til KSA selv, vil dette antal blive yderligere udvidet i den kommende periode.

Remote Gambling Act er faktisk ikke en helt ny lov, men en forlængelse af den eksisterende Gambling Act fra 1964. Den gjorde det på det tidspunkt muligt at spille lovlige casinospil i Holland i et fysisk kasino eller ved et lotteri. Siden 2021 er muligheden for hasardspil også blevet tilføjet. Med denne tilføjelse har KSA derfor også mere travlt med ekstra kontrol af disse udbydere.

Ofte stillede spørgsmål

Spillemyndigheden (Ksa) er tilsynsmyndigheden for online gambling-markedet. Formålet er at beskytte forbrugerne, bekæmpe ludomani og bekæmpe ulovligt spil og kriminalitet.

KoA-loven står for Remote Gambling Act. Det betyder, at med indførelsen af ​​denne lov kan hollandske spillere lovligt spille online fra den 1. oktober 2021 på de online casinoer, der har en licens.

Som hollandsk spiller kan du spille sikkert og retfærdigt online på online casinoer, der er licenseret af det hollandske Ksa.

Rapportering til Ksa

Spillemyndigheden er et organ, der har fokus på at kontrollere fair og sikkert spil for alle forbrugere. Selvom markedet er stærkt reguleret, er det umuligt at blive ved med at kontrollere alle misbrug for KSA på samme tid. Derfor er det også muligt for dig som forbruger selv at anmelde misbrug på et (online)kasino. Du kan for eksempel foreslå ulovlige udbydere, men også anmelde et unfair spil, manglende udbetaling af gevinster, svindel, at kunne spille under 18 år eller andre forhold. Det kan du nemt gøre via Spillemyndighedens hjemmeside.

Hermed hjælper du Spillemyndigheden med at overvåge bedre. Hvis alle rapporterer ting, han eller hun støder på, ser KSA på, hvilke flere klager der modtages over det. De ser så, om de kan starte en undersøgelse af dette. Har de et spørgsmål om din rapport? Så vil KSA kontakte dig for at bede om yderligere oplysninger. Hvis disse oplysninger ikke er nødvendige, vil du i første omgang ikke høre fra KSA. Alle gennemførte undersøgelser baseret på rapporter fra spillere som dig kan også findes på KSA's hjemmeside.